Odpłatność za obiady w marcu

W marcu 2023r.

koszt pełnych obiadów (zupa + drugie danie) wynosi

161,00 zł ( 23 dni x  7,00 zł ).

Cena za same zupy to46,00 zł ( 23 dni x 2,00 zł )

Opłatę należy dokonywać wyłącznie przelewem bankowym

na konto szkoły:

56  1560  0013  2112  9389  9000  0001 

w okresie od 01.03.2023 do 05.03.2023r.

O wysokości wpłaty za obiady dla ucznia z odpisami

za poprzedni miesiąc Rodzic poinformowany będzie poprzez dziennik elektroniczny.

Kierownik świetlicy

Wybierz język / вибрати мову