Category: Uczniowie

Godziny konsultacji z uczniami i Rodzicami

Godziny dostępności – konsultacji nauczycieli dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2023/2024 Podstawa prawna: Art. 42 KN ust. 2f. /Dz.U. z 2022 poz. 1730 „W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego …

Kontynuuj czytanie

Godziny konsultacji z Uczniami i Rodzicami

Godziny dostępności – konsultacji nauczycieli dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2022/2023 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) – art. 42 ust. 2f.

Kontynuuj czytanie

Wybierz język / вибрати мову