Category: Rada Rodziców

Ogłoszenie Rady Rodziców SP 13

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 13 zwraca się z prośbą o dokonywanie dobrowolnych wpłat na rzecz szkoły w wysokości 30 zł. Zebrane środki finansowe przeznaczone są dla uczniów na: dofinansowanie konkursów przedmiotowych, imprez szkolnych jak również obiadów dla uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej, zakup nagród książkowych, dofinansowani zakupu pomocy dydaktycznych, sprzętu meblowego. Dzięki tej …

Kontynuuj czytanie

Wybierz język / вибрати мову