Category: Rada Rodziców

Ogłoszenie Rady Rodziców SP 13

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 13 zwraca się z prośbą o dokonywanie dobrowolnych wpłat na rzecz szkoły. W roku szkolnym 2022/2023 została ustalona poniższa opłata na Radę Rodziców, która wynosi: 40zł (1 dziecko) 60zł (za 2 dzieci) – 2x30zł 3 i kolejne dziecko jest zwolnione z opłat. Wpłat należy dokonywać na poniżej podane konto (z dopiskiem …

Kontynuuj czytanie

Ogłoszenie Rady Rodziców SP 13

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 13 zwraca się z prośbą o dokonywanie dobrowolnych wpłat na rzecz szkoły w wysokości 30 zł. Zebrane środki finansowe przeznaczone są dla uczniów na: dofinansowanie konkursów przedmiotowych, imprez szkolnych jak również obiadów dla uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej, zakup nagród książkowych, dofinansowani zakupu pomocy dydaktycznych, sprzętu meblowego. Dzięki tej …

Kontynuuj czytanie

Wybierz język / вибрати мову