Informacje

Szkoła Podstawowa nr 13
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
wchodzi w skład Zespołu Szkół Publicznych nr 1

Dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych nr 1 jest
mgr Dariusz Kasprzyk

Wicedyrektorami ds Zespołu są:

mgr Joanna Białek oraz mgr Agnieszka Tokarczyk

Nasza szkoła tworzy przyjazną i partnerską atmosferę służącą pracy, nauce i zabawie.

Zapewniamy wysoki poziom zajęć edukacyjnych opartych na nowoczesnych metodach nauczania, wspieramy postawy poszukujące w procesie zdobywania wiedzy.

Oferujemy różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych – od rozwijających zainteresowania do wyrównujących szanse edukacyjne.

Zapewniamy stałą pomoc psychologa, pedagoga, logopedy, pielęgniarki szkolnej i stomatologa.

Szkoła posiada bogatą bazą dydaktyczną, nasi wychowankowie mają do dyspozycji najlepsze w mieście obiekty sportowe: dwie sale gimnastyczne i korekcyjne, boisko z torem lekkoatletycznym i do gry w piłkę nożną oraz koszykówkę, kort tenisowy.

Odbywają się na nich zawody sportowe na szczeblu rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Nasza szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa, jest obiektem monitorowanym.

Wybierz język / вибрати мову