Informacje dodatkowe

O zasadach prawidłowego zdjęcia do dokumentów

Wymagania jakie powinno spełniać przesyłane zdjęcie dziecka.

https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Informacje o usłudze mLegitymacja

https://mc.bip.gov.pl/publiczna-aplikacja-mobilna/informacje-o-publicznej-aplikacji-mobilnej.html

Wybierz język / вибрати мову