Kolejność działań rodzica

1. Wniosek o wydanie mLegitymacji

Należy pobrać, wypełnić i dostarczyć wniosek do sekretariatu szkoły. Wniosek dostarczamy osobiście, lub skan na adres e-mail sekretariatu szkoły

2. Wysyłanie zdjęcia ucznia

Rodzic wysyła zdjęcie dziecka (dzieci) poprzez e-dziennik.
Zaloguj się do e-dziennika (jako rodzic) wczytaj zdjęcie ucznia   (Uczeń -> Dane ucznia -> AKTUALIZUJ ZDJĘCIE).
Aktualne zdjęcie – spełniające wymogi zdjęcia dokumentowego w formacie JPG lub JPEG o rozmiarze max. 5MB i wymiarach minimum 500×600 px.)

Przykładowa strona do przygotowania zdjęcia

https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji

3. Kod QR do aplikacji mObywatel

Rodzic oczekuje na wiadomość w dzienniku elektronicznym, e-mail lub telefoniczną informację o odbiorze kodu QR i kodu aktywacyjnego do aplikacji mObywatel (osobisty odbiór rodzica/ucznia w sekretariacie).

4. Instalacja aplikacji mObywatel

Rodzic instaluje aplikację mObywatel ze sklepu Google Play lub Apps Store. W usłudze Legitymacja szkolna zeskanować otrzymany kod QR oraz wpisać kod aktywacyjny mLegitymacji.

Instrukcja instalacji mLegitymacji dla Uczniów i Studentów

Wniosek o unieważnienie mLegitymacji

Wniosek należy pobrać, wydrukować, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły. (Utrata telefonu, utrata tożsamości, nieprawidłowe działanie, rezygnacja z usługi)

Wybierz język / вибрати мову