Category: Dokumenty szkolne

Standardy ochrony małoletnich

Standardy ochrony małoletnich obowiązujące w Zespole Szkól Publicznych nr 1

Kontynuuj czytanie

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo-profilaktyczny 2023-2024

Kontynuuj czytanie

Statut Szkoły wraz z aneksami

Statut szkoły 2021 tekst jednolity, Aneks nr 1 oraz Aneks nr 2 z dn. 12.09.2023:

Kontynuuj czytanie

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo-profilaktyczny 2022-2023

Kontynuuj czytanie

Program wychowawczo-profilaktyczny 2021/2022

Program wychowawczo profilaktyczny:

Kontynuuj czytanie

Zmiany w Statucie Szkoły – Aneks nr 2 oraz załącznik do aneksu

Program wychowawczo-profilaktyczny

program wychowawczo-profilaktyczny 2019

Zmiany w Statucie Szkoły

Rada Pedagogiczna po przeprowadzonej diagnozie i uzgodnieniu  z Radą Rodziców, dnia 16. 10. 2019 r. podjęła uchwałę  w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły. ANEKS nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 13 im mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”    w Skarżysku – Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych nr 1 Niniejszym aneksem w Statucie …

Kontynuuj czytanie

Plan pracy szkoły

RODO w ZSP Nr1

Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Publicznych Nr 1    

Wybierz język / вибрати мову