Pasowanie pierwszaków na czytelników

20 listopada w bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników. Uczniowie klasy Ia i Ib zostali zaproszeni do biblioteki, wysłuchali tam wierszy Jana Brzechwy: ,,Skarżypyta” i ,,Samochwała”. Następnie wzięli udział w zabawie odpowiadając na zagadki literackie. Dzieci mówiły jak należy zachować się
w bibliotece oraz w jaki sposób szanować książki. W najstarszym wydaniu ,,Pana Tadeusza”, bogato zdobionym ilustracjami dzieci odnalazły karteczki z zapisanymi ,,prośbami książek”. W dalszej części uroczystości dzieci złożyły uroczyste przyrzeczenie czytelnicze, następnie zostali pasowani przez panią bibliotekarkę na czytelnika, co odbyło się poprzez dotkniecie lewego ramienia piękną księgą bajek i wypowiedzenie formuły; ,,Pasuję cię na rycerza książek
i mianuję ich przyjacielem”. Na zakończenie dzieci otrzymały drobne upominki i wypożyczyły swoją pierwszą książkę.

Wybierz język / вибрати мову