Pasowanie na czytelnika

23.10.2017r w bibliotece szkolnej SP13 odbyło się pasowanie uczniów  na czytelników biblioteki. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy 1a i 1b pod opieką wychowawców: p. Elżbiety Słoki i Jolanty Midury.  Wysłuchali wierszy Jana Brzechwy: „Samochwała”, „Skarżypyta”, „Leń”, „Kłamczucha”.  Wzięli również udział w zgadywankach o bohaterach bajek i bezbłędnie na nie odpowiadali. Uczniowie sami mówili jak należy zachowywać się  w bibliotece i jak szanować książki. W  „Złotej  księdze bajek”  uczniowie znaleźli prośby książek,  czego oczekują od nas czytelników. Odczytaliśmy je na głos.  Następnie nadeszła  ważna  chwila.  Uczniowie powtarzali słowa przyrzeczenia czytelniczego,   a następnie zostali pasowani przez bibliotekarza na czytelników przez położenie na ramieniu każdego z nich  „ Złotej księgi Bajek”. Po złożeniu przyrzeczenia  „pierwszaki” mogły wypożyczyć swoją pierwszą książkę: „ Moja mama czarodziejka”.  Otrzymały od bibliotekarza zakładki do książek, prośby książki, imienne dyplomy „przyjaciela książek”, medale, „łapki” z  informacją o godzinach  pracy biblioteki. Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania dostali  słodki poczęstunek.

Wybierz język / вибрати мову