Category: Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

Etap szkolny Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK już za nami. Rywalizowali między sobą uczniowie klasy 8a. Najlepszy rezultat osiągnęła Patrycja Bracha, która 13.12.2019r. będzie reprezentowała naszą szkołę w etapie rejonowym. Powodzenia.

Rola psychologa w szkole

Działania psychologa szkolnego obejmują: Rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności mogących wpływać na uczestnictwo w życiu szkoły. Analiza sytuacji wychowawczej uczniów, w tym utrzymywanie kontaktów z nauczycielami i wychowawcami, ze środowiskiem domowym, kuratorami, przedstawicielami …

Kontynuuj czytanie

Działania pedagoga szkolnego

DZIAŁANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO OBEJMUJĄ: Diagnoza. Diagnozowanie środowiska szkolnego, rodzinnego i rówieśniczego uczniów. Uzyskiwanie i przekazywanie informacji wychowawcom oraz instytucjom pomocowym na temat sytuacji poszczególnych uczniów oraz aktualizacja wiedzy w tym zakresie. Analiza sytuacji wychowawczej. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Koordynowanie podejmowanych w szkole działań w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Współpraca z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami.   Prowadzenie …

Kontynuuj czytanie

Pedagog szkolny informuje….

Nie jest Ci obojętne Twoje zdrowie i zdrowie Twojego dziecka – skorzystaj z zaproszenia: Nasza szkoła realizuje założenia programu Chronimy dzieci. Pedagog szkolny informuje: Informacje o programie Chronimy dzieci również na stronie: https://chronimydzieci.pl/  

Polityka Ochrony Dzieci

Podziękowanie

Nasi najmłodsi uczniowie dzięki  starszym kolegom z klasy 2a Gimnazjum nr 1 otrzymali paczki mikołajkowe. Gimnazjaliści zrezygnowali z obdarowywania prezentami siebie nawzajem na rzecz potrzebujących. Dziękujemy Pani Beacie Czajkowskiej oraz gimnazjalistom z klasy 2 a. Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej …

Kontynuuj czytanie

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

W listopadzie obchodzony jest  Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci oraz Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Pogadanki, zajęcia edukacyjne  stają się okazją do rozmów o prawach dziecka i jego potrzebach, nie tylko edukacyjnych, a dorosłym przypominają, że mają tych praw zawsze przestrzegać. W przeddzień Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka  ruszyła kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Bicie, czas z …

Kontynuuj czytanie

Edukacja globalna

W dniu 20.11.2015r. uczniowie klasy 6a i 6b wzięli udział w spotkaniu z wolontariuszką, panią Klaudią Ziembicką, która podzieliła się wrażeniami z pobytu w Nigerii. Uczniowie poznali codzienne życie swoich rówieśników z Afryki, ich trudności oraz sposoby uczenia się.

„Dopalacze kradną życie”

W dniu 4.11.2015r. w naszej szkole odbyła się prelakcja dla rodziców i nauczycieli dotycząca profilaktyki uzależnień – Narkotyki i dopalacze w wykonaniu pani Małgorzaty Ledwójcik z PZIOZ, pani Anny Terleckiej i pana Damiana Szwagierka z Komendy Policji. Prowadzący przybliżyli założenia kampanii Dopalacze kradną życie. Słuchacze otrzymali informacje dotyczące występujących zagrożeń, metod interwencji oraz prawnych skutków dla posiadacza i …

Kontynuuj czytanie

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Uczniowie klas pierwszych biorą udział w  „Akademii Bezpiecznego Puchatka”, ogólnopolskim programie edukacyjnym, dzięki któremu poprawi się ich bezpieczeństwo. Podczas zajęć edukacyjnych pogłębiają wiedzę o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu, w czasie zabawy i korzystania z Internetu. Dodatkowo  program zawiera treści z tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności.  Broszury …

Kontynuuj czytanie