Zajęcia profilaktyczne z przedstawicielem Policji

W ramach działań wychowawczo-profilaktycznych od wielu lat szkoła współpracuje z Komendą Powiatową Policji. W miesiącach październiku i listopadzie pani komisarz Anna Sławińska przeprowadziła zajęcia dla uczniów klas 4-8, mające na celu przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z sieci. Odbyły się również spotkania z rodzicami uczniów klas 1-8 na temat:

  • przeciwdziałania demoralizacji,
  • bezpieczeństwa w sieci,
  • kultury języka,
  • przeciwdziałania cyberprzemocy,
  • odpowiedzialności karnej nieletnich.

Wszystkim Państwu dziękujemy za udział.

Szczególnie dziękujemy pani komisarz Annie Sławińskiej za zaangażowanie i wspieranie działań realizowanych na rzecz środowiska naszej placówki.

Wybierz język / вибрати мову