Ogłoszenie Rady Rodziców SP 13

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 13 zwraca się z prośbą o dokonywanie dobrowolnych wpłat na rzecz szkoły.

W roku szkolnym 2022/2023 została ustalona poniższa opłata na Radę Rodziców, która wynosi:

40zł (1 dziecko)

60zł (za 2 dzieci) – 2x30zł

3 i kolejne dziecko jest zwolnione z opłat.

Wpłat należy dokonywać na poniżej podane konto (z dopiskiem danych dziecka i jego klasy)

Rada Rodziców przy ZSP nr 1 – Szkoła Podstawowa nr 13

Bank Spółdzielczy o/Skarżysko-Kamienna

98 85 20 0007 3002 2001 4621 0001

Zebrane środki finansowe przeznaczone są dla uczniów na:

  • dofinansowanie konkursów przedmiotowych, imprez szkolnych jak również obiadów dla uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej,
  • zakup nagród książkowych,
  • dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych

Dzięki tej pomocy wspieracie Państwo funkcjonowanie szkoły umożliwiając lepsze warunki do nauki naszym dzieciom.

Wybierz język / вибрати мову