Ogłoszenie Rady Rodziców SP 13

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 13 zwraca się z prośbą o dokonywanie dobrowolnych wpłat na rzecz szkoły w wysokości 30 zł. Zebrane środki finansowe przeznaczone są dla uczniów na:

  • dofinansowanie konkursów przedmiotowych, imprez szkolnych jak również obiadów dla uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej,
  • zakup nagród książkowych,
  • dofinansowani zakupu pomocy dydaktycznych, sprzętu meblowego.

Dzięki tej pomocy wspieracie Państwo funkcjonowanie szkoły umożliwiając lepsze warunki do nauki naszym dzieciom.

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców z wykorzystania uzyskanych funduszy zostanie przedstawione na koniec roku szkolnego.

Wpłaty mogą być dokonywane osobiście do wychowawców klas lub do przedstawiciela Rady Rodziców w każdy „Dzień Otwarty” szkoły (w pokoju nauczycielskim), jak również na niżej podane konto.

Mile widziane są wpłaty od indywidualnych sponsorów na konto: Rada Rodziców przy ZSP Nr 1 – Szkoła Podstawowa Nr 13, Bank Spółdzielczy o/ Skarżysko-Kamienna  98 85 20 0007 3002 2001 4621 0001

Wybierz język / вибрати мову