Odpłatność za obiady w kwietniu

W kwietniu 2023r.

koszt pełnych obiadów (zupa + drugie danie) wynosi

112,00 zł ( 16 dni x 7,00 zł ).

Cena za same zupy to 32,00 zł ( 16 dni x 2,00 zł )

Opłatę należy dokonywać wyłącznie przelewem bankowym

na konto szkoły:

56 1560 0013 2112 9389 9000 0001

w okresie od 01.04.2023 do 05.04.2023r.

O wysokości wpłaty za obiady dla ucznia z odpisami

za poprzedni miesiąc Rodzic poinformowany będzie poprzez dziennik elektroniczny.

Kierownik świetlicy SP13

Wybierz język / вибрати мову