„Wesoła szkoła” – czyli dzień otwarty dla przedszkolaków

28 marca odbyła się w naszej szkole impreza pod hasłem „Wesoła Szkoła”, skierowana do dzieci sześcioletnich i ich rodziców. W imprezie wzięli udział: dyrektor szkoły p. Dariusz Kasprzyk, wicedyrektor p. Joanna Białek, dyrektor przedszkola p. Agnieszka Tokarczyk, nauczyciele i specjaliści pracujący w naszej szkole.

W czasie imprezy dzieci bawiły się przy muzyce wspólnie z nauczycielkami edukacji wczesnoszkolnej, ozdabiały koszyczki wielkanocne oraz zwiedzały szkołę (miejsca, w których będą przebywały od września): pracownię komputerową, pracownie klas 1-3, bibliotekę, stołówkę oraz świetlicę szkolną.

W sali komputerowej nauczyciel informatyki p. Małgorzata Kosińska przygotowała dla dzieci krótkie zajęcia przy komputerach oraz zaprezentowała sprzęt pozyskany przez szkołę w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Dzieci poznały działanie drukarki 3D , a także mogły wypróbować roboty Skribot. Pracownia wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród dzieci.

Rodzice mieli możliwość porozmawiania z dyrekcją, nauczycielami oraz specjalistami – szkolnym pedagogiem, psychologiem oraz logopedą. Imprezę uświetnił występ szkolnych czirliderek, przygotowanych przez p. Edytę Pukowską oraz wspólny taniec. Na zakończenie imprezy dzieci otrzymały drobny upominek. O piękną dekorację sali zadbała p. Bożena Kwiatkowska, a o stronę techniczną p. Piotr Czajkowski oraz p. Leszek Fiutowski.

fot. Piotr Adamczyk

Wybierz język / вибрати мову