Ogłoszenie – wydawanie decyzji stypendialnych

Informacja na temat wydawania decyzji stypendialnych

Wydawanie decyzji dotyczących stypendiów szkolnych, przyznanych
na okres wrzesień-grudzień 2021 r. roku szkolnego 2021/2022,
odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 r. (wtorek)
w Punkcie Podawczym Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, przy ul. Prusa 3a, w godzinach od 7:30 do 15:15.

Prosimy o zabranie ze sobą maseczek ochronnych, zasłaniających usta i nos.