Czwartoklasiści na spotkaniu profilaktycznym

30 stycznia 2018r.  uczniowie klas 4a, 4b i 4c uczestniczyli w profilaktycznym spotkaniu z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej, prowadzonym przez asp. Annę Dulębę i podkom. Annę Sławińską. Tematyka zajęć dotyczyła zagadnień związanych z przejawami niewłaściwych zachowań jako aktami przemocy (fizycznej i psychicznej) oraz agresji , zarówno w codziennym funkcjonowaniu, jak i w świecie wirtualnym (Cyberprzemoc). Uczniowie zapoznali się z konsekwencjami prawnymi, jakie musi ponieść osoba dopuszczająca się złamania zasad i przepisów obowiązującego prawa oraz z procedurami postępowania w razie zaistniałego zdarzenia, nazywanego demoralizacją (przezywania, obrażania, zastraszania, bezpodstawnego obwiniania i oskarżania, naruszania prywatności). W związku z obchodzonym Dniem Ochrony Danych Osobowych (28 stycznia), prowadzące uwrażliwiały dzieci, aby pod żadnym pozorem nie ujawniały w Sieci swoich personaliów, gdyż mogą narazić siebie, jak i swoich najbliższych na przykre konsekwencje wynikające z lekkomyślnego publikowania w Sieci swoich danych.

Czwartoklasiści z uwagą wysłuchali przekazywanych informacji, aktywnie uczestnicząc w spotkaniu, dzieląc się z prowadzącymi swoimi dotychczasowymi doświadczeniami. Na zakończenie wspólnie z paniami policjantkami zredagowali 10 zasad „Jak efektywnie i bezpiecznie spędzić ferie zimowe?”

Wybierz język / вибрати мову