Otrzymaliśmy certyfikat

Na terenie naszej szkoły realizowany był program „SZKOŁA  PRZYJAZNA ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ”

Celem podjętych działań  było wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie postaw prozdrowotnych, co w konsekwencji ma zapobiegać rozwojowi nadwagi i otyłości oraz wielu chorobom.

W szkole  podjęte były różnorodne działania mające na celu poprawę stanu zdrowia i samopoczucia przez zmianę zachowań żywieniowych i podniesienie aktywności fizycznej, w których uczestniczyła cała społeczność szkolna.

Przedsięwzięcia nasze zostały docenione i otrzymaliśmy certyfikat „Szkoła Przyjazna Żywieniu i aktywności fizycznej”.

CC645F72B7A0492694887EA850BBA6B1

Wybierz język / вибрати мову