Zajęcia z art 42

Harmonogram zajęć prowadzonych przez nauczycieli ZSP nr1     SPnr 13 w ramach Art. 42 w roku szkolnym 2011/2012

w II semestrze

Lp.

Imię i nazwisko

Rodzaj zajęć

Ilość godz

Czas

Klasa

Liczba uczniów

Termin realizacji

1.

Bożena Bilska

Koło teatralne

1

1 x tyg.

IV b,Vb, VIa

10

środa 7 l.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego

1

1 x tyg.

V b

5

wtorek  7 l.

2.

Ewa Błaszczyk

Zajęcia sportowe.

2

1 x tyg.

V -VI

10 – 15

poniedziałek

13.45 – 15.15

3.

Iwona Dąbrowa

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

1

1 x tyg.

IIIa

5

wtorek  5 l.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami             w  zdobywaniu umiejętności matematycznych (projekt)

1

1 x tyg.

IIIa

5

czwartek  5l

4.

Fornal Jolanta

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

1

1 x tyg.

IVb

6

poniedziałek 6l.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z. matematyki

1

1 x tyg.

V a

7

wtorek  6l.

5.

Ewa Gluza

Zajęcia matematyczne

1

1 x tyg.

IV a

5

wtorek  6l.

6.

Kuźmiańczuk Janina

Zajęcia z wykorzystaniem technologii informatycznej, zajęcia plastyczne

2

1 x tyg.

I – VI

1     20

poniedziałek

12. 40 – 14.10.

 

7.

Elżbieta Kustra

Koło j. rosyjskiego

1

1 x tyg.

II

10 – 20

wtorek  6l.

Zajęcia rozwijające zainteresowania  j. angielskim

1

1 x tyg.

III/IV

10 -15

środa 6 l.

8.

Bożena Kwiatkowska

 Zajęcia artystyczne.

 Koło teatralne

1

1 x tyg.

IV – VI

5

środa13.50

9.

Olga Langer

Zajęcia z uczniami zdolnymi. Przygotowanie do konkursów        z j. angielskiego

1

1 x tyg.

V-VI

4

poniedziałek  13.40

Koło j. angielskiego

1

1 x tyg.

V-VI

4

czwartek        13. 50

10.

Agnieszka Metzger -Obara

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

1

1 x tyg.

Dzieci ze świetlicy

5

czwartek 12.00 – 13.00

Gry i zabawy ruchowe

1

1 x tyg.

10

piątek 13.30-14.30

11.

Jolanta Midura

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

1

1 x tyg.

IIIb

5

wtorek 11.50-12.35

Zajęcia dla dzieci z trudnościami             w  zdobywaniu umiejętności matematycznych (projekt)

1

1 x tyg.

czwartek 12.55-13.40

12.

Jerzy Miernik

Zajęcia dla dzieci mające trudności w nauce

1

1 x tyg.

IV-VI

4

czwartek 7l.

13.

Urszula Miernik

Zajęcia matematyczno – przyrodnicze z uczniami szczególnie uzdolnionymi (projekt)

1

1 x tyg.

2 b

10

środa 5 l.

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

1

1 x tyg.

2 b

2

poniedziałek 6 l.

14.

s. Marta Mlicka

Koło  religijne

1

1 x co 2 tyg.

IV- VI

12

piątek 7 l.

Zajęcia muzyczne

1

1 x tyg.

II b

15

środa 6 l.

15.

Danuta Pająk

Rozwiazywanie testów kompetencyjnych do sprawdzianów

1

1 x tyg.

VI a

8

środa 7l.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego

1

1 x tyg.

IV a

4

poniedziałek 6l.

16.

Tomasz Pukowski

Zajęcia sportowe – piłka koszykowa chłopcy

2

1 x tyg.

V-VI

10-15

wtorek 13.45-15.15

17.

Stella Rusinek

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami  w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji (projekt)

1

1 x tyg.

II c

5

wtorek 6 l.

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

1

1 x tyg.

IIc

5

czwartek 5l.

18

Elżbieta Słoka

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami  w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji (projekt)

1

1 x tyg

1 b

5

wtorek 6 l.

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

1

1 x tyg

1 b

5

piątek  5 l.

19.

Krystyna Wesołowska

Zajęcia dla dzieci z trudnościami             w  zdobywaniu umiejętności matematycznych (projekt)

1

1 x tyg.

2 a

5

poniedziałek 5l.

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

1

1 x tyg.

2 a

5

środa 6 l.

20.

Elżbieta Wierzbowicz

Zajęcia literacko-umuzykalniajace

1

1 x tyg.

Dzieci ze świetlicy

5-10

poniedziałek 13.00 – 14

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze

1

1 x tyg.

4-8

środa 13.00-14.00

Wybierz język / вибрати мову