Listy gratulacyjne

2523 lutego w naszej szkole miała miejsce uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych. Po raz kolejny rodzice najlepiej uczących się uczniów zostali uhonorowani tradycyjnymi listami pochwalnymi. Na spotkaniu obecni byli zaproszeni goście – Prezydent Miasta Pan Roman Wojcieszek, Wiceprezydent – Pan Grzegorz Markus oraz Pani Małgorzata Wąs – przewodnicząca Rady Rodziców. Po przemówieniu prezydenta przybyłym rodzicom pogratulował dyrektor szkoły Pan Andrzej Warwas i wicedyrektor Pani Joanna Białek. Podkreślili oni, że na sukcesy edukacyjne wychowanków składa się wspólny wysiłek ucznia i nauczyciela, ale przede wszystkim troska rodziców o zapewnienie dziecku optymalnych warunków do rozwoju. Spotkanie to było również okazją do zaprezentowania umiejętności teatralnych naszych wychowanków. Występ przygotowało koło teatralne działające pod kierunkiem p. B. Bilskiej i p. M. Łękawskiej. Uczniowie przedstawili inscenizację baśni „Kopciuszek”. Po występie, nastąpiło wręczenie listów gratulacyjnych rodzicom . W tym roku listy takie otrzymali rodzice 55 uczniów.

Wybierz język / вибрати мову