Kalendarz roku szkolnego 2020/21

I semestr:  01. 09. 2020 – 22. 01. 2021 r.

II semestr:  25. 01. 2021 – 25. 06. 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna:  23 – 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe:  15  – 28 lutego 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:  01  – 06 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty:  25-26-27 maja 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  25 czerwca 2021 r.

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/2021

02 listopada 2020 r.
04, 05 stycznia 2021 r.
30 kwietnia 2021 r.
25-26-27 maja 2021 r. (egzamin ósmoklasisty)
04 czerwca 2021 r.