Opłata za obiady w grudniu 2023

W grudniu 2023r.

koszt pełnych obiadów (bez odpisów) wynosi

105,00 zł ( 15 dni x  7,00 zł ).

Cena za same zupy to30,00 zł ( 15 dni x 2,00 zł )

Opłatę należy dokonywać wyłącznie przelewem bankowym

na konto szkoły:

56  1560  0013  2112  9389  9000  0001 

w okresie od 01.12.2023 do 07.12.2023r.

Ostatnim dniem żywienia jest 21.12.2023r.

Kierownik świetlicy

Wybierz język / вибрати мову