Odpłatność za obiady w czerwcu

W czerwcu 2023r.

koszt pełnych obiadów (bez odpisów) wynosi

91,00 zł ( 13 dni x 7,00 zł ).

Cena za same zupy to 26,00 zł ( 13 dni x 2,00 zł )

Opłatę należy dokonywać wyłącznie przelewem bankowym

na konto szkoły:

56 1560 0013 2112 9389 9000 0001

w okresie od 01.06.2023 do 05.06.2023r.

• ostatnim dniem żywienia w czerwcu jest 21.06.2023r. (środa);

09.06.2023r. żywienia nie ma (dzień wolny od zajęć).

Kierownik świetlicy

Wybierz język / вибрати мову