Ogłoszenie – Nowa forma odwoływania obiadów

System Vulcan wprowadził udogodnienie dla rodziców w postaci zakładki umożliwiającej odwoływanie obiadów bezpośrednio przez dziennik elektroniczny.

W okresie przejściowym tj. do końca kwietnia 2023r. utrzymane będą w naszej szkole trzy sposoby dokonywania odpisów:

⁎ nowy – przez dziennik elektroniczny

⁎ dotychczasowe – przez skrzynkę e-mail obiady@zsp1skarzysko.g-net.pl oraz telefonicznie pod numerami 41 25 20 612 lub 41 25 20 606.

W celu uporządkowania tej kwestii od maja 2023r. skrzynka e-mail zostanie zlikwidowana. Do dyspozycji rodziców pozostanie dziennik elektroniczny oraz kontakt telefoniczny. Ponadto na początku każdego miesiąca system będzie automatycznie wysyłał do Państwa informację o wysokości opłaty za żywienie w danym miesiącu.

Kierownik świetlicy SP13

Wybierz język / вибрати мову