Odpłatność za obiady w lutym

W lutym 2023r.

koszt pełnych obiadów (zupa + drugie danie) wynosi

84,00 zł ( 12 dni x 7,00 zł ).

Cena za same zupy to 24,00 zł ( 12 dni x 2,00 zł )

Opłatę należy dokonywać wyłącznie przelewem bankowym

na konto szkoły:

56 1560 0013 2112 9389 9000 0001

w okresie od 01.02.2023 do 14.02.2023r.

O wysokości wpłaty za obiady dla ucznia z odpisami za poprzedni miesiąc

Rodzic poinformowany będzie poprzez dziennik elektroniczny.

Kierownik świetlicy

Wybierz język / вибрати мову