Zajęcia profilaktyczne w ramach programu „Rok zdrowia psychicznego”

Z okazji obchodzonego 21.XI Światowego Dnia Życzliwości uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez szkolnego psychologa.

Chętnych było dużo, dzięki czemu nasza szkoła jest ozdobiona licznymi plakatami, a temat życzliwości towarzyszył nam przez cały listopad. Rozmawialiśmy o roli życzliwych postaw w życiu codziennym, a uczniowie tworzyli w grupach plakaty dotyczące przejawów życzliwości wobec innych. Aby pozytywne nastawienie i bezinteresowna pomoc nie pozostały tylko w sferze teorii, uczniowie wzięli także udział w tematycznej zabawie: każdy w obrębie klasy wylosował nazwisko innego kolegi lub koleżanki, a zadanie polegało na byciu “dyskretnie życzliwym” przez kilka następnych dni.

Podsumowanie dopiero nastąpi, dowiemy się wtedy, czy każdy z biorących udział w zabawie odgadnie, kto był wobec niego ostatnio szczególnie miły, jakie to wzbudziło odczucia i reakcje.

Zajęcia te, jak również kolejne zaplanowane w bieżącym roku szkolnym, są elementem zapobiegania uzależnieniom i zachowaniom ryzykownym realizowanego z udziałem środków z “Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”.

Wybierz język / вибрати мову