Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Informujemy, że absolwenci ZSP nr 1 Szkoły Podstawowej nr 13 będą mogli odbierać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w piątek 08 lipca 2022 r. od godz. 10:00

Zaświadczenia absolwenci odbierają osobiście, potwierdzając odbiór własnoręcznym podpisem.

Jeśli uczeń nie może przyjść osobiście, zaświadczenie może odebrać rodzic lub upoważniona przez rodzica osoba. W takiej sytuacji zarówno rodzic jak i upoważniona osoba muszą okazać swój dowód tożsamości.

Wybierz język / вибрати мову