Listy gratulacyjne

Dnia 9 kwietnia odbyła się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych rodzicom uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu.
To ważne dla społeczności szkolnej wydarzenie uświetnił swoją obecnością wiceprezydent miasta Skarżyska Kamiennej p. Grzegorz Małkus oraz przewodnicząca Rady Rodziców
p. Dorota Szlęzak. Część artystyczną przygotowała p. Marta Łękawska z kołem teatralnym, działającym w naszej szkole pod nazwą „Teatr wyobraźni” od stycznia b.r. Dzieci wystawiły barwną i zabawną sztukę pt. „Bal u króla Lula”. Po występie pan dyrektor A. Warwas i pani wicedyrektor J. Białek wręczyli listy gratulacyjne rodzicom. Po uroczystości członkowie koła teatralnego wraz z opiekunką Martą Łękawską zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

Wybierz język / вибрати мову