Wydawanie decyzji stypendialnych

Informacja na temat wydawania decyzji stypendialnych

Wydawanie decyzji dotyczących stypendiów szkolnych, przyznanych na okres
styczeń – czerwiec 2021 r. roku szkolnego 2020/2021, odbędzie się w dniu
22 czerwca 2021 r. (wtorek) w świetlicy Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej (parter),
w godzinach od 9:00 do 14:00.

Prosimy zabranie ze sobą maseczek ochronnych, zasłaniających usta i nos.