Ślubuję….

 

22 października, w klasach pierwszych odbyło się pasowanie na ucznia z zachowaniem procedur bezpieczeństwa obowiązujących w naszej szkole.

Każda z klas miała uroczystość w swojej pracowni. Gościem honorowym była  wicedyrektor Joanna Białek, która dokonała aktu pasowania na ucznia. Uczniowie ubrani byli w strój galowy, który podkreślał uroczysty charakter dnia. Dzieci zaprezentowały się w krótkim programie artystycznym, a po złożeniu ślubowania nastąpiło pasowanie na ucznia i dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Oto relacja fotograficzna z tego wydarzenia.

Klasa 1a

 

Klasa 1b