Jak powstrzymać nękanie?

Nękanie (ang. bullying) to niestety częsty problem, z którym mierzą się dzieci i młodzież. W środowisku szkolnym bullying wyraża konfliktowe i agresywno -przemocowe, długotrwałe zachowania ucznia lub grupy uczniów nakierowane na innego ucznia. Celem takiego postępowania jest wykluczenie ofiary z grupy rówieśniczej. Na pozór nie jest to coś bardzo groźnego, to nie ostra przemoc, która zobowiązuje otoczenie do natychmiastowej reakcji.  Ofiary często cierpią w samotności, a otoczenie nie reaguje, szczególnie, gdy nie dochodzi do drastycznych ataków ze strony sprawcy. U osób doświadczających nękania pojawia się i narasta obniżony nastrój,   skłonność do unikania sytuacji trudnych, a  poczucie własnej wartości jest coraz słabsze.  Czy można uodpornić dzieci na przemoc rówieśniczą? Czy można zastosować jakieś metody, które pomogą młodym ludziom stawić czoła „nękaczom”? Wato obejrzeć ten film!

https://www.facebook.com/PoradniaPsychologicznoPedagogicznaNR5/videos/324406788790776

Wybierz język / вибрати мову