Kalendarz roku szkolnego 2018/19

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 03.09.2018

Zimowa przerwa świąteczna – 23-31.12.2018

Ferie zimowe – 14-27.01.2019

Wiosenna przerwa świąteczna – 18-23.04.2019

Egzamin ósmoklasisty – 15-16-17. 04. 2019

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 21.06.2019

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2018/2019

02.11.2018

21.12.2018

15, 16, 17.04.2019 (egzamin)

29, 30.04.2019

02.05.2019