Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

W listopadzie obchodzony jest  Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci oraz Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

Pogadanki, zajęcia edukacyjne  stają się okazją do rozmów o prawach dziecka i jego potrzebach, nie tylko edukacyjnych, a dorosłym przypominają, że mają tych praw zawsze przestrzegać.

W przeddzień Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka  ruszyła kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Bicie, czas z tym skończyć”. Z badań przeprowadzonych na zlecenie RPD wynika, że ponad połowa Polaków aprobuje uderzanie dziecka, a co trzeci akceptuje bicie dzieci w wychowaniu.
Czas z Tym skończyć!….Popieramy Kampanię społeczną Rzecznika Praw Dziecka 

http://www.niedlabicia.pl