Działania profilaktyczne

W ramach działań profilaktycznych w miesiącu marcu uczestniczyliśmy w promowaniu następujących dni:

Międzynarodowy Dzień Pisarzy

Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie

Międzynarodowy Dzień Konsumenta

Światowy Dzień Morza

Dzień Słońca

Międzynarodowy Dzień Teatru

Uczniowie brali udział w ciekawych lekcjach wychowawczych, warsztatach oraz zajęciach edukacyjnych, podczas których oprócz pogłębiania wiedzy zwracali uwagę na wartości każdego z obchodzonych dni.