Działania profilaktyczne

W ramach działań profilaktycznych uczniowie w naszej szkole w miesiącu lutym uczestniczyli w zajęciach, które promowały następujące dni:

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU– Uczniowie klas starszych i młodszych rozmawiali o tym, jak bezpiecznie korzystać z sieci.

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGOw grupie „O” pedagog szkolny omawiała z dziećmi rolę opiekunów osób chorych, ich zadania oraz jak opiekować się osobą chorą.

Uczniowie w klasach młodszych otrzymali plakaty „Chroń się przed grypą”, układali hasła o zdrowiu  i proponowali, co robić, żeby nie zachorować.

DZIEŃ DOKARMIANIA ZWIERZYNY LEŚNEJw grupie „O” pedagog szkolny podjęła tematykę opieki nad zwierzętami zimą. Uczniowie wykonali prace plastyczne na w/w temat.

ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA– w bibliotece szkolnej p. Urszula Majewska gościła przedszkolaków i uczniów grupy „0”, klasy 2a, 2b, 3a, 3b.

DZIEŃ OPORU BEZ PRZEMOCY został uświetniony dyskusjami na temat właściwych zachowań w sytuacji zwycięstwa i porażki. Odgrywano scenki tematyczne.     

MIEDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO– Uczniowie, którzy przynieśli w tym dniu kartki z maksymą (mądrością życiową), ciekawym cytatem lub fragmentem wiersza polskiego poety nie byli pytani na lekcjach.