Żywienie uczniów SP13 w r. szk. 2023/2024

Żywienie uczniów SP13 rozpoczyna się 11.09.2023 r.

Koszt jednego pełnego obiadu ( zupa+drugie danie ) wynosi 7,00 zł.

Cena za samą zupę ( bez deseru ) – 2,00 zł.

Wysokość opłaty za obiady w poszczególnych miesiącach wysyłana będzie przez system Vulcan bezpośrednio do każdego rodzica (dziennik elektroniczny – zakładka „Opłaty”). Pełna kwota za żywienie (bez odpisów) zostanie również zamieszczona na stronie internetowej i w postaci ogłoszeń na terenie szkoły.

W szkole funkcjonuje wyłącznie bezgotówkowa forma odpłatności za posiłki.

W celu zapisania dziecka na obiady rodzic wypełnia deklarację. Odpowiedni formularz można pobrać z linku znajdującego się poniżej. Będzie on także dostępny w dyżurce przy głównym wejściu do szkoły. Uzupełnioną deklarację należy złożyć w formie papierowej w dyżurce do dnia 07.09.2023r.

Szczegółowe informacje na temat zasad płatności przelewem oraz odwoływania obiadów znajdują się w treści deklaracji.

Kierownik świetlicy SP13

Wybierz język / вибрати мову