XIX Powiatowy Konkurs Ekologiczny ,,Wiedzy o lesie”

W Szkole Podstawowej nr 13 już po raz dziewiętnasty odbył się Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Wiedzy o lesie” dla uczniów klas szóstych.

Konkurs zorganizowały nauczycielki SP nr13: Agnieszka Witt – Niewczas i Katarzyna Tokarczyk we współpracy z Jolantą Chojnacką – nauczycielką SP nr 8 i Edytą Bartosiewicz – nauczycielką SP w Skarżysku Kościelnym.

Patronat nad konkursem objęło Nadleśnictwo Skarżysko reprezentowane przez panią Milenę Kępas.

W konkursie brali udział uczniowie skarżyskich szkół: SP nr 2, SP nr 3, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 13 oraz szkół podstawowych ze Skarżyska Kościelnego, Suchedniowa (SP 3), Ostojowa i Łącznej.

Konkurs odbywał się w dwóch etapach:

I etap odbył się 16.03.2023r. – był to test sprawdzający wiedzę teoretyczną o lesie.

II etap odbył się 23.03.2023r. obejmował praktyczne rozpoznawanie pospolitych gatunków drzew, krzewów, roślin runa leśnego, gatunków leśnej fauny, darów polskich lasów i zależności pokarmowych między organizmami.

Do finału konkursu zakwalifikowało się 21 uczniów.

Najlepsze wyniki uzyskali:

I miejsce – Łukasz Świtek z SP nr 2 w Skarżysku – Kamiennej

II miejsceMaja Iwanicka z SP w Skarżysku Kościelnym

III miejsce – Maja Mąkosa z SP w Skarżysku Kościelnym

IV miejsceHubert Kasprzycki z SP nr 13 w Skarżysku – Kamiennej

V miejsce – Róża Kocia z SP w Skarżysku Kościelnym

W gronie wyróżnionych znaleźli się też uczniowie SP 13Julia Bąk z kl. 6a i Miłosz Górski z kl. 6b.

Uczestnicy finału konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe, które ufundowało Nadleśnictwo Skarżysko.

Uczniom i ich opiekunom gratulowali sukcesów p. Dariusz Kasprzyk – dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 1 i p. Milena Kępas z Nadleśnictwa Skarżysko.

Na kolejną, jubileuszową XX edycję konkursu zapraszamy za rok.

Wybierz język / вибрати мову