Odpłatność za obiady we wrześniu 2021

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY WE WRZEŚNIU 2021 r.

Koszt pełnych obiadów we wrześniu wynosi 64,40 zł ( 14 x 4,60 zł),

cena za same zupy to 18,20 zł ( 14 x 1,30 zł).

Przelew na odpowiednią kwotę należy zrealizować od dnia 1.09.2021 do 5.09.2021 r. na konto bankowe szkoły:

nr konta : 56 1560 0013 2112 9389 9000 0001

POCZĄTEK ŻYWIENIA : 13.09. 2021 r.

W kolejnych okresach odpłatność za pełny miesiąc będzie podawana na stronie internetowej szkoły, a w przypadku odpisów przez dziennik elektroniczny bezpośrednio do rodzica.

Szczegółowe informacje na temat zasad płatności przelewem i zgłaszania odpisów znajdują się w treści deklaracji.

Bardzo proszę o dokonywanie opłat we wskazanym terminie.

Kierownik świetlicy

Wybierz język / вибрати мову