Zasady odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej we wrześniu 2021

 

ZASADY ODBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ
WE WRZEŚNIU 2021 r.

1. W celu odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej rodzic / opiekun lub osoba upoważniona zgłasza się do dyżurki przy głównym wejściu do szkoły, podaje swoje nazwisko oraz nazwisko dziecka i oczekuje na dziecko.

2. Podczas oczekiwania rodzic / opiekun zachowuje dystans 1,5 m – 2 m i używa maseczki.

3. Dzieci przyprowadzane będą o godz. 12.00, 12.30 , 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00.

4. Osoba zgłaszająca się po dziecko powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie pracownika szkoły.

5. Odbiór dziecka jest możliwy wyłącznie przez rodziców/ prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione.

6. Za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez osobę upoważnioną przez rodziców odpowiadają wyłącznie rodzice.

Kierownik świetlicy

Wybierz język / вибрати мову