Zapisy dzieci do świetlicy – komunikat

KOMUNIKAT

Aby dziecko mogło uczęszczać do świetlicy szkolnej od 2.09.2021r. niezbędne jest dostarczenie Karty zapisu dziecka do świetlicy oraz Upoważnienia do odbioru dziecka ze świetlicy do 1.09.2021r.

Uzupełnione dokumenty należy złożyć w formie papierowej w dyżurce przy głównym wejściu do szkoły.

karta_zapisu_do_swietlicy_sp13_2021-2022.pdf (213 pobrań)

upoważnienie-do-odbioru-dziecka-ze-świetlicy_2021-2022.pdf (166 pobrań)

Kierownik świetlicy

Wybierz język / вибрати мову