20 listopada – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Tak, tak, to dziś! Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka!
Wspominając o tym mamy ogromną nadzieję, że każde dziecko będzie traktowane z należytym szacunkiem, miłością i uprzejmością, a jego prawa będą respektowane!
Dnia 20 listopada  świętujemy rocznicę przyjęcia w 1989 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka. To wydarzenie ma szczególne znaczenie dla Polski jako inicjatora działań i prekursora prac nad stworzeniem tego najważniejszego na świecie dokumentu chroniącego prawa dzieci. To właśnie nasz kraj przedstawił projekt Konwencji i zaproponował Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie.  W konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka.

UNICEF-Polska-Książeczka-o-prawach-dziecka-dla-najmłodszych-1

UNICEF-Polska-Plakat-konwencja-o-prawach-dziecka-1

Wybierz język / вибрати мову