Dzień Edukacji Narodowej

„Nauczyciel ma wpływ na wieczność.
Nie jest bowiem w stanie określić, gdzie się kończy jego oddziaływanie”  /H. B. Adams/

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem całej szkolnej społeczności.

To wyjątkowa okazja, aby podziękować wszystkim Nauczycielom i Pracownikom administracji i obsługi za trud i poświęcenie włożone w edukację dzieci i młodzieży, za przewodnictwo w drodze zdobywania wiedzy, za odkrywanie prawdy i kształtowanie postaw.

Drodzy Nauczyciele, dziękujemy Wam za wsparcie w poznawaniu świata i odkrywaniu naszych możliwości oraz talentów. Dziękujemy za przyjazną atmosferę i dbanie o bezpieczeństwo.

Jesteśmy przekonani, iż w przyszłości wykorzystamy wiedzę, którą przekazujecie nam z ogromnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Dzięki Wam, Drodzy Nauczyciele, uczymy się z odwagą podejmować ważne i niełatwe wyzwania współczesnego świata, rozwijać pasje i osiągać życiowe sukcesy. To Wy jesteście naszymi przewodnikami i mistrzami. To Wy jesteście cichymi kreatorami i współautorami naszego życia.

Za to wszystko serdecznie dziękujemy!

Słowa podziękowania składamy także Pracownikom administracji i obsługi za wkład wnoszony w funkcjonowanie szkoły.     

Pozostając w duchu wdzięczności, życzymy Państwu radości i satysfakcji z każdego dnia spędzonego w szkole oraz tego wszystkiego, co daje poczucie satysfakcji z pracy zawodowej. Życzymy uśmiechu i wdzięczności uczniów i rodziców, a przede wszystkim dużo zdrowia, zadowolenia, optymizmu, nieustającego entuzjazmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

Samorząd Uczniowski
w imieniu społeczności szkolnej ZSP nr 1 SP 13