Wznowienie pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Drodzy rodzice

Informujemy, że terapeuci integracji sensorycznej oraz terapeuci pedagogiczni udzielają telefonicznych porad dotyczących pracy terapeutycznej z dziećmi. Istnieje możliwość uzyskania ćwiczeń i bieżącego wsparcia w ich realizacji.
Prosimy o telefoniczny kontakt z naszą poradnią.

Osoby do kontaktu: Iwona Stachura
Elżbieta Zarzycka

 

Drodzy Rodzice !

Wznawiamy działalność diagnostyczną głównie w celu wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnościami, opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju i oceny gotowości szkolnej. W dalszej kolejności realizowane będą pozostałe zgłoszenia i przywracana działalność terapeutyczna. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Nasi pracownicy będą z Państwem w kontakcie telefonicznym który posłuży również do umawiania terminów badań.
W związku z trwającym stanem epidemicznym i zagrożeniem Covid-19 prosimy o szczegółowe zapoznanie się z procedurami jakie przyjęliśmy prowadząc diagnozę państwa dzieci. Chcemy dbać jak najlepiej o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa dzieci.

Dlatego drogi Rodzicu

1. Nie posyłaj do instytucji dziecka jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
2. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż diagnoście istotne informacje o stanie jego zdrowia.
3. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust oraz rękawiczki potrzebne do diagnozy.
4. Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
5. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz mu temperaturę, my również zrobimy to przed przyjęciem na diagnozę lub terapię.
6. Rzetelnie i zgodnie z prawdą przekaż informacje na temat zdrowia swojego dziecka ( oświadczenie ).
7. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do placówki niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek (płynów, plecaków, słodyczy, zabawek), ale konieczne jest przyniesienie swojego długopisu, ołówka, sześciu kolorów kredek.
8. Przeprowadzenie wywiadu oraz omówienie wyników badań odbywać się będzie
w formie telefonicznej.
9. Po przyjściu do Poradni dzieckiem zajmie się diagnosta lub terapeuta pod opieką którego będzie dziecko przez cały czas diagnozy lub terapii.
10. Jeżeli Twoja obecność jest nieodzowna w czasie badania/terapii jesteś zobowiązany do dezynfekcji rąk, założenia rękawiczek, maseczki zakrywającej usta, nos.
11. Zachowaj 2 metrową odległość od pracownika placówki.
12. Stosuj się do instrukcji przekazywanych przez pracowników placówki.

 

Wybierz język / вибрати мову