Szkolne Koło PCK

W naszej szkole działa Szkolne Koło PCK.

Wśród przedsięwzięć prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż znajdują się:

 upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego,

– prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań,

– promocja honorowego krwiodawstwa,

– niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof w kraju, a także za granicą,

– opieka i pomoc socjalna,

– promocja właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych,

– szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodne ze standardami UE,

– działalność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży,

– wolontariat.

Szkolne Koło PCK reprezentują uczniowie z klasy 7a, 7b, 8a, którzy aktualnie propagują akcję „Gorączka złota” – zbiórkę groszy na rzecz PCK. Zapraszamy do udziału. 

Opiekunem jest p. Agnieszka Metzger-Obara.