Rekrutacja do szkoły na rok 2019/20 – harmonogram oraz dokumenty

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych w Skarżysku-Kamiennej na rok szkolny 2019/2020

 


Lp.

Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Dla dzieci zameldowanych lub zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej Bez postępowania rekrutacyjnego
Dla dzieci zameldowanych lub zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami do 01.04.2019r. od 24.05. do 30.05. 2019r.
2. Weryfikacja przez komisję wniosków do 04.04.2019r. do 04.06.2019r.
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów do 12.04.2019r. do 18.06.2019r.
4. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 18.04.2019r. do 21.06.2019r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 23.04.2019r. do końca sierpnia
Terminy odwołań
1. Złożenie wniosku przez rodzica do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły do 20.05.2019r. do 24.06.2019r.
2. Sporządzenie uzasadnienia przez komisję odmowy przyjęcia kandydata do szkoły do 23.05.2019r. do 28.06.2019r.
3. Złożenie odwołania do dyrektora od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 30.05.2019r. do 08.07.2019r.
4. Odpowiedź dyrektora na wniosek rodzica do 06.06.2019r. do 15.07.2019r.
5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych po odwołaniach do 13.06.2019r. do 22.07.2019r.

 

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie / Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

wniosek_klasa_pierwsza.pdf (316 pobrań)

wniosek_klasa_pierwsza.docx (297 pobrań)

kryteria_poza_obwodem_szkoly.docx (318 pobrań)

karta_zapisu_do_swietlicy_sp13.pdf (297 pobrań)

karta_zapisu_do_swietlicy_sp13.docx (289 pobrań)

Wybierz język / вибрати мову