Tydzień Kultury Języka

5–10 marca 2018 r.  –  XXVI Tydzień Kultury Języka    w województwie świętokrzyskim   Motywem przewodnim Tygodnia było hasło: „Oracja i czytelnictwo zawsze w modzie”. – Rozwijanie kompetencji oratorskich to jedno z głównych założeń nowej podstawy programowej z języka polskiego. Najsłabszą stroną uczniów jest umiejętność formułowania argumentów i tworzenia logicznej, spójnej oraz poprawnej pod względem językowym wypowiedzi. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwój kultury czytania, czerpania przyjemności z obcowania z książką to jedno z podstawowych zadań szkoły wobec młodego odbiorcy dzieł literackich.
Główna idea projektu polegała na stwarzaniu możliwości uczestnictwa jak największej liczy odbiorców ze wszystkich poziomów edukacyjnych, w ciekawych spotkaniach z językiem polskim. Spotkania te organizowane były przez szkoły, instytucje edukacji, kultury i nauki. Ich wartością jest różnorodność form: konkursy, zabawy, turnieje, warsztaty, wystawy, prezentacje pasji i talentów. Każde spotkanie z językiem dostarcza konkretnej wiedzy, rozwija umiejętności w obszarach pisania, mówienia, słuchania, wyrażania własnych emocji i opinii, kształtuje postawy poprzez stwarzanie szansy uczestnictwa w kulturze „wysokiej” i w działaniach, które umożliwiają rozwój człowieka bez względu na wiek i osiąganie samorealizacji.   
W naszej szkole już po raz czwarty włączyliśmy się w obchody Tygodnia Kultury Języka Polskiego poprzez różnorodne działania wobec społeczności szkolnej.  Obejmowały one działania wobec uczniów    SP 13 zarówno podczas lekcji j. polskiego, jak i zajęć w bibliotece szkolnej.  Były  to m.in.  wystawy prac uczniów na holu głównym szkoły:  fraszki-twórczość radosna uczniów, oswajamy lektury-plakaty, projekty okładek książek, gry planszowe: „jak powstaje książka”, łamańce językowe –trudne do wypowiedzenia teksty,  aforyzmy na  temat czytania i książek, a także w bibliotece do wypożyczenia teksty literackie pisane przez uczniów. 

Wybierz język / вибрати мову