Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego –  święto obchodzone 21 lutego – ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku zginęło pięciu studentów podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Według UNESCO, niemal połowa z 6000 języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

 W tym dniu dzieci które przyniosły ze sobą kartki z napisaną maksymą ( mądrością życiową), ciekawym cytatem lub fragmentem wiersza polskiego poety nie były pytane na lekcjach.