Listy gratulacyjne

Dnia 25.02.2010r. w ZSP nr 1 odbyła się jak co roku uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych rodzicom uczniów osiągających najlepsze wyniki nauce. Przybyli na nią Pan wiceprezydent Grzegorz Małkus, Pani Halina Karpińska – przewodnicząca Komisji Oświaty, Pan Krzysztof Myszka – Naczelnik Oświaty, Pani Małgorzata Wąs – przewodnicząca Rady Rodziców, Pan Andrzej Warwas – dyrektor szkoły, Pani Joanna Białek – wicedyrektor szkoły oraz liczni zaproszeni rodzice i dzieci. Zgodnie z ceremoniałem naszej szkoły część oficjalna rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu narodowego. Po przemówieniach Pana prezydenta, dyrektora szkoły i wicedyrektora przyszła pora na część artystyczną. Występ przygotowało koło teatralne działające pod kierunkiem p. B. Bilskiej i p. M. Łękawskiej. Uczniowie klas IV a i IV b w baśniowych strojach w barwnej pałacowej scenerii przedstawili inscenizację baśni „ Księżniczka na ziarnku grochu”. Spektakl uświetnili nasi tancerze wielokrotnie nagradzani na turniejach tańca towarzyskiego S. Sitek z V c, M. Skrzypczyński z Va wraz ze swoimi partnerkami A. Walaszczuk i A.Tołwińską oraz piosenkarze oklaskiwani już na wielu festiwalach W. Fornal i M. Skowron z klasy V c.Po występie, który spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności nastąpiło wręczenie listów gratulacyjnych rodzicom . W tym roku listy takie otrzymało 75 rodziców

Wybierz język / вибрати мову