Informacje

Szkoła Podstawowa Nr 13
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
z oddziałami integracyjnymi
wchodzi w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 1

Dyrektorem Zespołu Szkół jest
mgr Andrzej Warwas

Wicedyrektorem do spraw SP 13 jest

mgr Joanna Białek

W szkole pracuje 28   nauczycieli.
W  obecnym roku szkolnym  303 uczniów uczy się  w 13 oddziałach klasowych.
Nasza szkoła oferuje bezpieczne i przyjazne warunki do nauki.
Uczymy nowocześnie i dobrze – potwierdzają to wyniki sprawdzianów zewnętrznych oraz świadectwa z paskiem – 30% uczniów.
Mamy wyszkoloną i miłą kadrę pedagogiczną.
Dysponujemy bogatą bazą dydaktyczną : nowoczesną pracownią komputerową, dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi, salą do zajęć rewalidacyjnych, biblioteką,  salami gimnastycznymi i boiskami szkolnymi  (odbywają się tu zawody sportowe na szczeblu rejonu, powiatu, województwa, a także ogólnopolskim).
Posiadamy estetyczną stołówkę, w której dzieci korzystają ze smacznych, domowych obiadów.
Zainteresowania młodzieży rozwijamy na zajęciach pozalekcyjnych.
Szkoła zapewnia opiekę pedagoga, świetlicy szkolnej, świetlicy środowiskowej i pielęgniarki.
Szkoła jest monitorowana.

9832koryt4