Category: Egzamin ósmoklasisty

Kształcenie na odległość oraz harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Drodzy Rodzice i Uczniowie Minister Edukacji Narodowej poinformował, że do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość.

Kontynuuj czytanie

Próbny Egzamin Ósmoklasisty

Drodzy Ósmoklasiści i Szanowni Rodzice Informujemy, że Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz j. angielskiego. Mogą do niego przystąpić wszyscy uczniowie, którzy chcieliby sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności lub jeszcze je udoskonalić. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, …

Kontynuuj czytanie

Próbny egzamin ósmoklasisty

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem egzaminów próbnych  

Kontynuuj czytanie

Próbny egzamin ósmoklasisty – j. angielski

Próby egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego odbędzie się 12.12.2019 o godz. 8:00

Kontynuuj czytanie

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty – Harmonogram

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku:

Kontynuuj czytanie

Egzamin ósmoklasisty – Informacje ogólne

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują: uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania …

Kontynuuj czytanie